Cijfers en indexen

Vrijstellingen in Brand en BA Gezin

2016

 

Bedragen in EUR

 

2017

 

Bedragen in EUR

 

2018

 

Bedragen in EUR

 

januari 245,56 januari 250,54 januari 255,89
februari 245,82 februari 252,33 februari 256,63
maart 245,96 maart 253,28 maart 257,02
april 248,19 april 253,86 april 257,38
mei 248,63 mei 254,29 mei 258,16
juni 249,42 juni 254,07 juni 258,70
juli 249,69 juli 253,68 juli 258,96
augustus 249,98 augustus 254,44 augustus 259,95
september 249,86 september 254,60 september 260,31
oktober 249,33 oktober 254,33 oktober 260,31
november 250,05 november 255,07 november 262,08
december 250,22 december 255,40 december 262,50
Pensioensparen en Langetermijnsparen

1.Pensioensparen: Door de indexatie kun je in 2019 kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen: 980 euro of 1260 euro. Je fiscale maximumbedrag blijft standaard 980 euro met 30% belastingvermindering. Je kunt dus tot 294 euro terugkrijgen via je belastingen van wat je in 2019 stort.

Wil je een groter bedrag storten? Dan kun je expliciet kiezen voor 1260 euro als maximumbedrag. Je krijgt 25% belastingvermindering en je kunt tot 315 euro terugkrijgen van wat je in 2019 stort.

2. Langetermijnsparen:
max. premie van 2 350,00 EUR per jaar / persoon (Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1 960,00 EUR + 6% op inkomen boven deze grens)
Opmerking: de aldus berekende korf wordt verminderd met de bedragen die recht geven op:
– de belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen van een lening (hypothecair) en de verzekeringspremie (woonsparen of langetermijnsparen);
– de vermindering voor de enige en eigen woning.

3.Belastingaftrek voor enige en eigen woning: max. 2 310,00 EUR
twee verhogingen gedurende de 1ste 10 jaar zolang dit de enige eigen woning blijft:
–  760,00 EUR + 80,00 EUR indien 3 of meer kinderen ten laste

Opmerking: Geen voorwaarden betreft inkomen, maar belastbaar inkomen in Belgie > 0,00 EUR. (Wie dus geen belastingen verschuldigd is, bekomt geen vermindering)

Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

VAPZ voor zelfstandigen Maximale bijdrage = 8,17 % van het beroepsinkomen

Minimale premie = 100,00 EUR
Maximale premie =3.256,87 EUR
De voorwaarde om een minimuminkomen nodig te hebben werd geschrapt. Deze schrapping geldt zowel voor de zelfstandige in hoofdberoep, zelfstandige helper als de meewerkende echtgenote met maxi-statuut.

SOCIAAL VAPZ voor zelfstandigen maximale bijdrage = 9,40% van het beroepsinkomen
Minimale premie = 100,00 EUR
Maximale premie = 3.747,19 EUR

Belastingen en bijdragen op verzekeringspremies
Belastingen Bijdrage Totaal
Autoverzekeringen  
BA Toerisme en zaken, tweewielers + garagehouders 9,25% 17,85% 27,10%
BA Transport van zaken <3.5 T 9,25% 12,85% 22,10%
BA Transport van zaken meer dan 3.5 T 1,40% 12,85% 14,25%
BA Transport van zaken meer dan 12 T 1,40% 12,85% 14,25%
BA transport van zaken meer dan 12 T 0,00% 12,85% 12,85%
Andere waarborgen(omnium, kleine omnium) 13,00%
Rechtsbijstand 9,25% 7,50% 16,75%
Brand woning – diefstal 9,25% 6,50% 15,75%
Persoonlijke ongevallen 9,25% 9,25%
Arbeidsongevallen  
Personeel niet onderworpen aan RSZ 23,75% 23,75%
Personeel onderworpen aan RSZ 3,75% 3,75%
BA Familiale 9,25% 9,25%
Transportverzekeringen    
België 9,25%   9,25%
Andere 1,40%   1,40%
Levensverzekeringen    
Individuele contracten(behalve pensioensparen, Riziv en Vapz) 2,00%   2,00%
Bedrijfsleider verzekering 4,40%   4,40%
Groepsverzekering IPT 4,40%   4.40%
Tak 26 0,00% 0,00%
Ziekte invaliditeit  
Gewaarborgd inkomen 9,25%

 

9,25%

 

Hospitalisatie 9,25%

 

10,00% 19,25%
ABR polissen 12,94%
Verkeerstaksen - BIV op nieuwe en tweedehandsvoertuigen

Via de simulatiemodule op de website van de Vlaamse Belastingdienst kan u de nieuwe BIV berekenen. U vindt er bovendien nuttige informatie over de nieuwe regelgeving en de voorziene overgangsperiode.

Klik hier voor berekening BIV in Vlaanderen.

Verkeersbelasting Personenwagen, gemengd gebruik en minibus

zie https://belastingen.fenb.be/vfp-portal-pub2-web/simulatieVerkeersbelasting.html#/q/top

 

jaarlijkse bijkomende belasting op voertuigen uitgerust met een LPG-installatie
Tot en met 7 PK
Van 8 PK tot 13 PK
14 PK en meer
89,16 €
148,68 €
208,20 €

 

Bestelwagens

MTM
van … tot …kg

Bedrag in €

0 – 500

34,77 €

501 – 1000

42,50 €

1001 – 1500

63,76 €

1501 – 2000

85,01 €

2001 – 2500

106,26 €

2501 – 3000

127,51 €