Cijfers en indexen

Vrijstellingen in Brand en BA Gezin

2019

 

Bedragen in EUR

 

2020

 

Bedragen in EUR

 

2021

 

Bedragen in EUR

 

januari 261,87 januari 263,84 januari 264,93
februari 261,74 februari 265,42 februari
maart 262,59 maart 265,47 maart
april 263,39 april 265,04 april
mei 263,53 mei 265,04 mei
juni 263,59 juni 264,84 juni
juli 263,44 juli 265,00 juli
augustus 263,66 augustus 265,60 augustus
september 263,61 september 265,76 september
oktober 262,39 oktober 264,77 oktober
november 263,34 november 265,31 november
december 263,51 december 264,86 december
ABEX
 

Jaar van onderschrijving

 

ABEX index

 

 

07/2015 744
01/2016 744
07/2016 750
01/2017 754
07/2017 767
01/2018 775
07/2018 789
01/2019 809
07/2019 819
01/2020 833
07/2020 847
01/2021

858

Pensioensparen en Langetermijnsparen

1.Pensioensparen:

Door de indexatie kun je in 2021 kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen: 990 euro of 1270 euro. Je fiscale maximumbedrag blijft standaard 990 euro met 30% belastingvermindering. Je kunt dus tot 297 euro terugkrijgen via je belastingen van wat je in 2021 stort.

Wil je een groter bedrag storten? Dan kun je expliciet kiezen voor 1270 euro als maximumbedrag. Je krijgt 25% belastingvermindering en je kunt tot 317,50 euro terugkrijgen van wat je in 2021 stort.

2. Langetermijnsparen:

Max. premie van 2 350,00 euro per jaar / persoon (176,40 euro + 6% van uw netto belastbaar beroepsinkomen)
Opmerking: de aldus berekende korf wordt verminderd met de bedragen die recht geven op:
– de belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen van een lening (hypothecair) en de verzekeringspremie (woonsparen of langetermijnsparen);
– de vermindering voor de enige en eigen woning.

Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen

VAPZ voor zelfstandigen Maximale bijdrage = 8,17 % van het beroepsinkomen

Minimale premie = 100,00 euro
Maximale premie = 3.302,77 euro
De voorwaarde om een minimuminkomen nodig te hebben werd geschrapt. Deze schrapping geldt zowel voor de zelfstandige in hoofdberoep, zelfstandige helper als de meewerkende echtgenote met maxi-statuut.

  • De maximale premie VAPZ wordt berekend op basis van uw beroepsinkomen van 3  jaar geleden of uw sociale bijdragen.
  • U trekt de betaalde premies af als beroepskost en u profiteert van een belastingvermindering tegen het marginale tarief. (d.w.z. uw hoogste belastingschijf)
  • Het basisbedrag voor de berekening van uw sociale bijdrage daalt en daardoor betaalt u minder sociale bijdragen.

SOCIAAL VAPZ voor zelfstandigen maximale bijdrage = 9,40% van het beroepsinkomen
Minimale premie = 100,00 euro
Maximale premie = 3.800,01 euro

Belastingen en bijdragen op verzekeringspremies
Belastingen Bijdrage Totaal
Autoverzekeringen  
BA Toerisme en zaken, tweewielers + garagehouders 9,25% 17,85% 27,10%
BA Transport van zaken <3.5 T 9,25% 12,85% 22,10%
BA Transport van zaken meer dan 3.5 T 1,40% 12,85% 14,25%
BA Transport van zaken meer dan 12 T 1,40% 12,85% 14,25%
BA Transport van zaken meer dan 12 T 0,00% 12,85% 12,85%
Andere waarborgen(omnium, kleine omnium) 13,00%
Rechtsbijstand 9,25% 7,50% 16,75%
Brand woning – diefstal 9,25% 6,50% 15,75%
Persoonlijke ongevallen 9,25% 9,25%
Arbeidsongevallen  
Personeel niet onderworpen aan RSZ 23,26% 23,26%
Personeel onderworpen aan RSZ 3,26% 3,26%
BA Familiale 9,25% 9,25%
Transportverzekeringen    
België 9,25%   9,25%
Internationaal 1,40%  
Levensverzekeringen    
Individuele contracten(behalve pensioensparen, Riziv en Vapz) 2,00%   2,00%
Bedrijfsleider verzekering 4,40%   4,40%
Groepsverzekering IPT 4,40%   4.40%
Tak 26 0,00% 0,00%
Ziekte invaliditeit  
Gewaarborgd inkomen 9,25%

 

9,25%

 

Hospitalisatie 9,25%

 

10,00% 19,25%
ABR polissen 12,94%
Verkeerstaksen - BIV op nieuwe en tweedehandsvoertuigen

Via de simulatiemodule op de website van de Vlaamse Belastingdienst kan u de nieuwe BIV berekenen. U vindt er bovendien nuttige informatie over de nieuwe regelgeving en de voorziene overgangsperiode.

Klik hier voor berekening BIV in Vlaanderen.

Verkeersbelasting Personenwagen, gemengd gebruik en minibus

zie https://belastingen.fenb.be/vfp-portal-pub2-web/simulatieVerkeersbelasting.html#/q/top

 

jaarlijkse bijkomende belasting op voertuigen uitgerust met een LPG-installatie
Tot en met 7 PK
Van 8 PK tot 13 PK
14 PK en meer
89,16 €
148,68 €
208,20 €

 

Bestelwagens

MTM
van … tot …kg

Bedrag in €

0 – 500

37,20 €

501 – 1000

42,50 €

1001 – 1500

63,76 €

1501 – 2000

85,01 €

2001 – 2500

106,26 €

2501 – 3000

127,51 €